Početna | Cena | Adresa | Kontakt    
 
Sorte ruža
Čajevke
Poliante
Patuljaste
Grmolike
Penjačice
Poleguše
Ostalo

Uputstvo
za sadnju

TV emisije
o nama

Facebook

Instagram

 
  Uputstvo za sadnju, negu i zaštitu ruža
 
 

Vremenski uslovi za sadnju

Ruže se mogu saditi od oktobra do kraja juna. Smatra se da su povoljni uslovi za sadnju ako:

- Zemlja nije zamrznuta

- Temperatura je iznad 6°C

-  Zemlja je pogodna za obradu (nije previše vlažna - blatnjava)

Ako je temperatura iznad 20°C, najbolje je da ruže sadite u večernjim satima.

Odabiranje mesta za sadnju i priprema zemljišta

Pre nego što se pristupi sadnji treba imati na umu da su ruže dugovečne, ostaju 10, 20 i više godina na stalnom mestu i veoma je bitno odabrati pravo mesto i položaj, odgovarajuće zemljište, kvalitetnu sadnicu.

Mesto za sadnju treba da budu izloženo suncu, zaklonjeno od jakih vetrova. Zemljište blago kiselo, plodno i umereno vlažno.

Zemljište pripremiti: izriljati i usitniti frezom ili na neki drugi način.

Sadnja ruža

Nakon izbora mesta za sadnju, pristupa se kopanju jamica (rupe). Veličina rupe treba da bude najmanje tolika da se koren može slobodno rasporediti. Obično je dubine 30 cm i isto tolike širine. Ako zemlja nije ispošćena, ne preporučujemo nikakvo đubrivo u zemlji kojom se zatrpava koren. reporučljiva razdaljina između ruža je:

40 - 50 cm za čajevke

25 - 30 cm za polijante (mnogocvetne)

20 - 25 cm za patujaste

0,7 - 1 m za penjačice i grmolike

Ako se ruže sade pored staze ili ograde, udaljenost od staze (ograde) mora biti najmanje onoliko koliko je rastojanje između sadnica (kao što je gore navedeno).

Praktična ideja: Pošto se čajevke, patuljaste i mnogocvetne ruže sade gusto, umesto kopanja pojedinačnih rupa, u praksi je bolje iskopati šančić dubine i širine ašova (riljača).

Čuvanje sadnica do sadnje

Sadnice koje ste dobili su zdrave, orezane i spremne za sadnju. Svaka od sadnica ili grupa sadnica, ako ste poručili više od jedne sadnice, je obeležena etiketom sa brojem iz našeg kataloga, tako da se lako možete snaći prilikom sadnje.
Sadnice koje ste dobili su zapakovane u kesu i dobro navlažene. Ako ruže ne možete zasaditi nakon prijema pošiljke zbog vremenskih uslova ili ako niste pripremili zemljište za sadnju, uradite sledeće:

- sadnice možete zatrpati (utrapiti, zaroviti) u navlaženi pesak ili sitnu zemlju, koje će te povremeno vlažiti. Tako zatrpane sadnice se mogu čuvati sve dok se ne pojave povoljni uslovi za sadnju, pa čak i do proleća.

- Ostavite neraspakovanu kesu sa sadnicama. Neraspakovane sadnice se mogu čuvati u kesi najduže 15 dana, na temperaturi od 6°C do 15°C (podrum, frižider).

Sadnja

Izvaditi ruže iz kese u kojoj su bile zapakovane ili iz trapa, ako ste ih utrapili i nekih sat vremena, pre sadnje,koren sadnice potopite u sud sa vodom. Ako nemate 'mogućnost potapanja u vodu, dovoljno je da sadnice rasporedite na najlon foliju, navlažite i pokrijete nekom vlažnom krpom.

VAŽNO!!! Koren sadnice do sadnje nikako se ne sme izlagati suncu niti se sme osušiti! Ako se to dogodi, velika je verovatnoća da se sadnica neće primiti i ako se primi, dugo boluje i sporo napreduje.koren ruze

Tako pripremljenu sadnicu postaviti na sredinu jamica (rupe), ravnomemo rasporediti koren i potom vratiti zemlju u rupu, vodeći računa da mesto kalemljenja bude 2-3 mm iznad nivoa zemlje. Prvo nagrnuti sitnu zemlju tako da ona bude do korena, a zatim i krupniju.

Praktična ideja: Radi lakšeg određivanja položaja mesta kalemljenja prilikom sadnje, koje treba da bude 2-3 mm iznad zemlje, preko jamica (rupe) postaviti letvicu (trsku, prutić). Takođe, da ne bi stalno metrom razmeravali rastojanje između sadnica, pripremite letvicu (trsku, prutić) dužine jednake rastojanju između sadnica.

Praktična ideja: Ako sadnice sadite u šančić, pripremljenu sadnicu spustite u iskopani šančić, rasporedite koren i koren rukama pričvrstiti sa malo sitne zemlje. Na propisanom rastojanju, na isti način postavite sledeću sadnicu i tako postavite sve sadnice. Kada ste postavili sve sadnice, motikom vratiti zemlju oko sadnica. Ako primetite da ste neku od sadnica previše zatrpali (da je kalem ispod nivoa zemlje), blago je povucite, tako da kalem bude 2-3 mm iznad nivoa zemlje.

Prilikom sadnje ne pritiskati zemlju rukama niti gaziti zemlju oko sadnice, jer se time može poremetiti dubina i raspored korena, a takođe i pokidati i sitne žilice oko korena.

Kada se nagrne sva zemlja, oko sadnice rasporediti 2-3 kašike mineralnog đubriva (preporučujemo NPK 8:16:24) i dobro zaliti. Zalivati sve dok zemlja prima vodu kako bi se istisnuo vazduh.

Bez obzira da li ruže sadite u jesen ili u proleće, obavezno nagrnuti sitnu zemlju (najbolje sitan pesak) preko grana, tako da iz humke vire samo vrhovi grana.

Ogrtanje je jedan od osnovnih preduslova da se ruže prime!

U jesen se ogrću da bi se sprečilo izmrzavanje u toku zime, a u proleće da bi se sprečila preterana transpiracija iz zelenih delova biljke. Ne zaboravite da je korenu potrebno dosta vremena da počne da "vuče" vodu i snabdeva biljku, a za to vreme, ako je vreme toplo, iz zelenih delova se gubi vlaga i biljka se suši; zato se zeleni nadzemni delovi moraju zaštititi od gubitka vlage.

zalivanje i ogrtanje ruza

Ako kiša ne pada, ruže zalivati jednom u 15 dana, tako što se pored humke iskopa mali kanalić u koji se pušta voda.

Ruže ostaju ogrnute sve dok ne izbiju i poteraju pupoljke. Kada izbiju i poteraju pupoljke, potrebno ih je odgrnuti. To se radi uveče: prve večeri malo, druge još malo i treće odgmete potpuno, tako da kalem bude malo iznad zemlje (2-3 mm).

Ako su ruže zasađene i ogrnute ujesen, obično u toku zime, zbog padavina, humka slegne, tako da nije potrebno odgrtati ruže. Ako se to ne dogodi, potrebno je da se odgrnu.

Nega ruža se sastoji u okopavanju, zaštiti od bolesti i štetočina (prskanju) i letnjoj rezidbi. Pored štetočina (biljnih vaši), najčešće bolesti ruža su: rđa, zvezdasta pegavost i pepelnica.

rdja i yeydasta pegavostpepelnica

Što se bolesti tiče, najbolje je delovati preventivno, tj. pre nego što se bolest pojavi. Prvo prskanje treba obaviti već početkom juna, bez obzira što nije došlo do pojave bolesti.

Protiv rđe i zvezdaste pegavosti koristiti sredstva na bazi bakra, na primer DITHANE M-45 u koncentraciji 20 - 25 gr na 10 litra vode. Protiv pepelnice možete koristiti TILT (10 ml na 10 litra vode).

Kod pojave biljnih vaši možete koristiti bilo koji insekticid koji Vam preporuče u poljoprivrednoj apoteci.

rezidba

Letnja rezidba se sastoji u uklanjanju precvetalih cvetova sa jednim delom izbojaka (listova). Cvetove uklanjati tako da pri osnovi ostanu bar tri dobro razvijena petočlana lista (verovatno ste primetili da ruže imaju tročlane i petočlane listove).

Na stranici TV emisije o nama možete pogledati snimak gde je objašnjen ceo postupak sadnje ruža.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte!

 

 
 
Čajevke | Poliante | Patuljaste | Grmolike | Penjačice | Poleguše | Kontakt
copyrights 2022 © Rasadnik ruža "Nedeljković"